VluchtelingenwerkSamenspraak Bunnik (VWSB) geeft in het jaarverslag van 2017 een overzicht van het vele werk dat door voornamelijk vrijwilligers wordt verzet om vluchtelingen met een verblijfsstatus op weg te helpen in de gemeente. Coördinator Anneke Doeven: “We hebben het jaarverslag geschreven om de mensen in Bunnik een idee te geven van wat we allemaal doen, en welke resultaten we daarmee bereiken.”

Woning
Het COA probeert iedereen met een verblijfsstatus binnen drie maanden van een woning te voorzien. “Op het moment wordt de woningmarkt weer merkbaar krapper, maar dat lost zich ook altijd wel weer op” zegt Doeven. Er zijn 40 taalcoaches actief, die eens per week afspreken met ‘hun’ anderstalige om de Nederlandse taal te oefenen. Daarnaast zijn er 8 maatschappelijke coaches, die meerdere personen en gezinnen tegelijk begeleiden.

Taalbarriere
Marjan de Walle en Carel Hardeman zijn twee van die maatschappelijk begeleiders. Marjan de Walle: “Vooral in de eerste drie maanden, nadat een woning is toegewezen, heb je heel veel contact omdat er van alles geregeld moet worden rond huisvesting en uitkering. Als je nog niet met ze kunt communiceren omdat ze bijvoorbeeld ook geen Engels spreken, is dat best lastig.” Carel Hardeman: “Je hebt contact met de Regionale Sociale Dienst, mensen hebben een inrichting voor hun huis nodig, een fiets, fietslessen, er moet een inburgeringscursus worden geregeld, een school voor de kinderen, ziektekostenverzekering, energie en internet, noem maar op.” Marjan de Walle vult aan: “Voor ons vormen dat soort instanties vaak al een hobbel, maar als je de taal niet spreekt is het doorlopen van een telefonische keuzemenu echt niet te doen.” De maatschappelijk coaches begeleiden ook het soms langdurige proces rond gezinshereniging. Vooral voor mensen uit Eritrea kan dat jaren duren. Het COA wil allerlei schriftelijke bewijzen, maar op het platteland van Eritrea ontbreekt een administratie van persoonsgegevens.

Welwillendheid
Hardeman: “Als alles dan eindelijk geregeld is zoals een huis, een inkomen, kunnen mensen eindelijk tot rust komen. Hun leven staat weer op de rails en mensen vinden het fijn in Bunnik. Ik merk in deze gemeente onder de inwoners ook een grote welwillendheid ten opzichte van vluchtelingen.” Daarna begint de zoektocht naar een baan, en dat wil nog wel eens tegenvallen omdat dromen niet aansluiten bij de realiteit van de sociale dienst. Maar met de hulp van een van de vijf werkcoaches hebben verschillende statushouders werk gevonden in de regio Utrecht, en zelfs bij Bunnikse bedrijven.

Versterking
Beide maatschappelijke coaches vinden hun werk erg leuk om te doen. Het is nooit saai, vindt Doeven, “want vluchtelingen zijn nooit standaard mensen die keurig binnen de overvloedige hoeveelheid regels vallen.” Marjan de Walle vult aan: “Het werken met vluchtelingen is heel verrassend, je hoort zoveel over het leven in andere culturen. Het is zinvol werk omdat je een bijdrage levert aan het weer tot bloei laten komen van mensen.” De maatschappelijke coaches en het bestuur van VWSB kunnen nog versterking gebruiken. Alle informatie en het jaarverslag zijn te vinden op www.vwsbunnik.nl.

Door Margriet Hunse. Verschenen in Bunniks Nieuws ’t Groentje van 23 mei 2018.