Introductie

Wereldwijd zijn heden ten dage meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. Enkele duizenden daarvan vinden jaarlijks hun weg naar Nederland, mannen en vrouwen, jong en oud. Zij vluchten omdat ze zich bedreigd voelen in hun eigen land en hun leven niet meer zeker zijn.

Na aankomst in Nederland vraagt een vluchteling asiel aan en is daarmee (een geregistreerde) asielzoeker geworden. Als de asielaanvraag door de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, kansrijk wordt geacht, volgt een onzeker verblijf in een asielzoekerscentrum.
Zodra de asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning en daarmee de (officiële) status van vluchteling heeft verkregen, komt zelfstandige huisvesting in een gemeente in zicht. Het COA, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, koppelt deze statushouder aan een gemeente.

Op het moment dat iemand een woning in de gemeente Bunnik krijgt toegewezen, komt Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik (VWSB) in beeld.

VWSB is een vrijwilligersorganisatie met een bestuur, twee parttime betaalde medewerkers – een algemeen coördinator en een administratief medewerker – en een vast team van vrijwillige medewerkers. Het bestuur stelt het beleid vast en onderhoudt de contacten met de gemeente die de stichting subsidieert. VWSB richt zich op drie taken:

Maatschappelijke begeleiding

Zodra bekend is dat een vluchteling in de gemeente Bunnik komt wonen, krijgt hij/zij een vaste begeleider toegewezen. Deze begeleider zal de vluchteling gedurende twee jaar ondersteunen bij alle praktische zaken maar ook bij het hele proces van inburgering.

Taalcoaching

Als de vluchteling of ‘anderstalige’ behoefte heeft aan extra ondersteuning bij het leren van het Nederlands krijgt hij/zij een taalcoach toegewezen.
Een taalcoach is een vrijwilliger die het leuk vindt om iemand uit een andere cultuur te helpen met de taalontwikkeling.

Werkcoaching

Sinds 1 januari 2016 biedt Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik, werkcoaching aan. Met een coach gaat de vluchteling is op zoek naar werk, zo nodig in combinatie met een opleiding. De coach en de vluchteling onderzoeken samen welke mogelijkheden op de arbeidsmarkt  zijn.

Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik is in 1988 opgericht als VluchtelingenWerk Bunnik.

De lokale organisatie werd, zoals alle kleine, zelfstandige groepen in die tijd, lid van de landelijke vereniging VluchtelingenWerk Nederland. VluchtelingenWerk Nederland verkeerde om verschillende redenen, meestal van financiële aard, regelmatig in een reorganisatieproces. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een fusie van lokale groepen tot provinciale stichtingen en sinds 2017 tot 5 grote regio’s.

VluchtelingenWerk Bunnik kreeg ondanks gesprekken daarover een onvoldoende helder beeld wat een fusie zou betekenen voor de lokale organisatie. In 2007 heeft VW Nederland bepaald dat als er voor het einde van het jaar geen overeenstemming was, ons het lidmaatschap zou worden opgezegd per 1 januari 2008. En zo is het gegaan. Met de groepen in De Bilt, Utrechtse Heuvelrug en Wijk bij Duurstede is een intentieverklaring opgesteld waarin is vastgelegd samen op te trekken. De samenwerking verloopt sindsdien op zeer plezierige en bevredigende wijze, zowel op coördinatorenniveau als op bestuurlijk niveau.

In 2015 is de organisatie Gilde Samenspraak opgegaan in Vluchtelingenwerk Bunnik. De naam werd toen Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik. Gilde Samenspraak hield zich vooral bezig met taalcoaching aan anderstaligen die in meerderheid vluchteling waren. Deze werkzaamheden pasten prima binnen de doelstellingen van het lokale vluchtelingenwerk.

Wilt u helpen?

We kunnen altijd hulp gebruiken.

Als maatschappelijke begeleider

of taalcoach

maar u kunt ons ook financieel steunen

Zijn sommige begrippen of termen niet duidelijk? Bekijk onze begrippenlijst.

"Voormalig Raadhuis Bunnik" by Wolk at nl.wikipedia. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voormalig_Raadhuis_Bunnik.jpg#/media/File:Voormalig_Raadhuis_Bunnik.jpg

BUNNIK

Bunnik is een gemeente in de provincie Utrecht. Het bestaat uit drie dorpskernen: Bunnik, Odijk en Werkhoven. Het dorp Bunnik heeft ongeveer 6700 inwoners.

Bunnik ligt nabij een knooppunt van spoorwegen en heeft snelle verbindingen met de historische stad Utrecht. Het dorp Bunnik ligt aan de N229, heeft een afslag aan de A12 en een NS-station, Station Bunnik.

De rivier de Kromme Rijn stroomt van Utrecht naar Wijk bij Duurstede door Bunnik en Odijk. De historische landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen liggen langs de Kromme Rijn en zijn voor veel mensen een plezierig wandelgebied. Het is een afwisselend landschap van weide en bossen.

Bunnik kent diverse sportverenigingen, waaronder een voetbalvereniging, VV Bunnik ’73, een hockeyclub, HC Kromme Rijn en een korfbalvereniging. De clubs spelen op sportpark Tolhuislaan.

"OdijkKerk". Licensed under Publiek domein via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:OdijkKerk.jpg#/media/File:OdijkKerk.jpg

ODIJK

Odijk (Utrechts Ojik) is onderdeel van de gemeente Bunnik. Odijk was tot 1964 een zelfstandige gemeente.

Odijk heeft ruim 5.700 inwoners en was onder andere bekend vanwege het museum voor de bijenteelt dat er vroeger zat. De hervormde kerk in laatgotische stijl dateert uit het midden van de 16e eeuw en is het bewaard gebleven voormalige koor van een ooit veel grotere kerk.

Odijk is een groen dorp met wandelroutes langs de Kromme Rijn. Er zijn onder andere een sporthal, een tennispark, een natuurijsbaan, een voetbalclub genaamd SV Odijk, een scoutingvereniging en een volleybalvereniging.

"Watertoren Werkhoven landschap" by Paulus 2 - Eigen werk. Licensed under CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Watertoren_Werkhoven_landschap.JPG#/media/File:Watertoren_Werkhoven_landschap.JPG

WERKHOVEN

Werkhoven is een dorp dat tot 1 september 1964 een zelfstandige gemeente was. Sindsdien is het bij de gemeente Bunnik gevoegd. Het is een kleine kern met ongeveer 2400 inwoners.

Werkhoven beschikt over een gerestaureerde korenmolen, de Rijn en Weert, die op zaterdagen te bezichtigen is voor het publiek. Verder ligt aan de rand van het dorp het kasteel Beverweerd, maar dat is niet toegankelijk voor publiek. Er zijn verschillende kleinschalige boerderijcampings in en rond het dorp.