Het Steunfonds is een fonds dat noodzakelijke uitgaven van vluchtelingen (cliënten en oud cliënten van VWSB in de gemeente Bunnik) bekostigt die niet elders vergoed worden. Uw eenmalige of structurele bijdrage (als donateur) wordt zeer op prijs gesteld.

Vanuit de gemeentelijke subsidie is een klein budget beschikbaar om activiteiten voor vluchtelingen te bekostigen. Maar om echt deel te nemen aan onze samenleving is zo veel meer nodig! Fietsen, computers en mobiele telefoons zijn tegenwoordig basisvoorwaarden in het sociale verkeer en dat geldt ook voor vluchtelingen.
Het volgen van een cursus kost geld en schoolgaande kinderen leiden tot extra kosten. Wanneer gezinshereniging aan de orde is, wat een recht is voor vluchtelingen, zijn daaraan diverse kosten verbonden die de overheid niet vergoedt. Maar hoe financier je dergelijke zaken met een uitkering?

Het Steunfonds Vluchtelingen Bunnik is ervoor om uitgaven van vluchtelingen te bekostigen waarvoor geen overheidssubsidie beschikbaar is. Met het geld van deze stichting is het mogelijk om noodzakelijke uitgaven te financieren die hun integratie in onze samenleving en hun persoonlijk welzijn ten goede komen.
Met een sterke groep donateurs kunnen vluchtelingen met ondersteuning van hun begeleiders datgene financieren waardoor zij zo goed mogelijk kunnen integreren in onze samenleving.

Steunfonds Vluchtelingen Bunnik kan niet zonder donateurs! Word donateur, bij voorbaat hartelijk dank! Het Steunfonds heeft de ANBI status: giften zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Contact
Steunfonds Vluchtelingen Bunnik
Telefoon secretariaat: 06-28920650
E-mail secretariaat: mewesters@hotmail.com
Bankrekening: NL38 RABO 0304 0860 29
ANBI: 851738023 (rsin)