girl-960352_1920Het Steunfonds is een fonds dat noodzakelijke uitgaven van vluchtelingen bekostigt die niet elders vergoed worden. Uw eenmalige of structurele bijdrage (als donateur) wordt zeer op prijs gesteld.

Vanuit de gemeentelijke subsidie is een klein budget beschikbaar om enkele basale activiteiten voor vluchtelingen te bekostigen. Maar om echt deel te nemen aan onze samenleving is zo veel meer nodig! Fietsen, computers en mobiele telefoons zijn tegenwoordig basisvoorwaarden in het sociale verkeer en dat geldt ook voor vluchtelingen.

Het volgen van een cursus kost geld en schoolgaande kinderen leiden tot extra kosten. Wanneer gezinshereniging aan de orde is, wat een recht is voor vluchtelingen, zijn daaraan voor de vluchteling die hier al woont diverse kosten verbonden die de overheid niet vergoedt. Maar hoe financier je dergelijke zaken met een uitkering?

Het Steunfonds Vluchtelingen Bunnik is ervoor om uitgaven van vluchtelingen te bekostigen waarvoor geen overheidssubsidie beschikbaar is. Met het geld van deze stichting is het mogelijk om noodzakelijke uitgaven van vluchtelingen te financieren die hun integratie in onze samenleving en hun persoonlijk welzijn ten goede komen.

Met een sterke groep donateurs kunnen vluchtelingen met ondersteuning van hun begeleiders datgene financieren waardoor zij zo goed mogelijk kunnen integreren in onze samenleving.

Word donateur!

Vluchtelingenwerk kan niet zonder donateurs! Word donateur, bij voorbaat hartelijk dank!

Het Steunfonds heeft de ANBI status: giften zijn voor de inkomstenbelasting aftrekbaar.

Steunfonds Vluchtelingen Bunnik
Kampweg 2
3981 EX Bunnik
Telefoon secretariaat: 06-28920650
Bankrekening: IBAN: NL38 Rabo 0304 0860 29
ANBI: 851738023 (rsin)