children-82272_1920

Vluchtelingenwerk – Samenspraak
Bunnik

Wereldwijd zijn heden ten dage meer dan 60 miljoen mensen op de vlucht. Enkele duizenden daarvan vinden jaarlijks hun weg naar Nederland, mannen en vrouwen, jong en oud. Zij vluchten omdat ze zich bedreigd voelen in hun eigen land en hun leven niet meer zeker zijn. Een klein aantal van deze vluchtelingen komt in de gemeente Bunnik terecht.

De opvang in Nederland

Na aankomst in Nederland vraagt een vluchteling asiel aan is daarmee asielzoeker geworden. Als de asielaanvraag door de IND, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, kansrijk wordt geacht, volgt een onzeker verblijf in een asielzoekerscentrum.
Zodra de asielzoeker recht heeft op een verblijfsvergunning en daarmee de status van vluchteling heeft verkregen, komt zelfstandige huisvesting in een gemeente in zicht.
Het COA, het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers, koppelt deze statushouder aan een gemeente.
Komt een statushouder in de gemeente Bunnik wonen, dan bieden de vrijwilligers van Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik ondersteuning bij financieel-administratieve zaken, bij inburgering en taalondersteuning en bij de behartiging van belangen in persoonlijke situaties en in algemene zin.

Stichting Vluchtelingenwerk – Samenspraak Bunnik

De stichting is een vrijwilligersorganisatie met een betaalde coördinator. Vluchtelingenwerk voert met een team van vrijwilligers de maatschappelijke begeleiding uit. Samenspraak koppelt taalcoaches aan ‘anderstaligen’. Een vrijwillige taalcoördinator ondersteunt de taalcoaches. Het bestuur stelt het beleid vast en onderhoudt de contacten met de gemeente die de stichting subsidieert.

Met Vluchtelingen Werkgroep Wijk bij Duurstede, Vluchtelingen Werkgroep Utrechtse Heuvelrug en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt is sinds 2008 een intensief samenwerkingsverband.

Hier werken wij mee samen:

Documenten en laatste publicaties

Thuis in Nederland en in Bunnik

Dinsdagavond 17 april 2018 kwam een divers gezelschap bijeen in de Oude dorpskerk in Bunnik. Er waren vluchtelingen, taalcoaches, [...]

Het bestuur van Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik

We zoeken altijd vrijwilligers!