Zodra bekend is dat een vluchteling in de gemeente Bunnik komt wonen, krijgt hij/zij een vaste begeleider toegewezen. Deze begeleider zal de vluchteling gedurende twee jaar ondersteunen bij alles wat er moet gebeuren. Vooral in het eerste jaar is dat veel. Denk aan: aanvragen van een uitkering bij de Sociale Dienst, aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst, verzekeringen afsluiten, inrichten van de woning, inschrijven bij de huisarts, kinderen aanmelden bij een school.

Begeleiding bij de inburgering is ook een belangrijke taak van de begeleider: de vluchteling aanmelden voor een inburgeringstraject, het actief volgen van dit traject, het bewaken van de termijnen, het aanvragen van verlenging of ontheffing, het zorgdragen voor praktische ondersteuning bij de combinatie inburgering – gezin – vervoer – taalcoaching – participatie-verklaringstraject – (vrijwilligers)werk enz.

Al met al is het voor de vluchtelingen een spannende periode. Zij moeten hun weg zien te vinden in onze samenleving en daarbij komen zij allerlei problemen tegen waarvoor zij een beroep doen op hun begeleider.
De begeleiders weten zich gesteund door hun teamgenoten en coördinator. Regelmatig vindt er overleg plaats en is er deskundigheidsbevordering.

Hier werken wij mee samen:

Heeft u belangstelling om maatschappelijk begeleider te worden? Neem dan contact op met Anneke Doeven, coördinator VWSB.
E-mail: a.doeven@vwsbunnik.nl
Telefoon: 030 6570700