Gedragscode en klachtenregeling

Stichting Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik hanteert een gedragscode om ons handelen aan te toetsen en de kwaliteit van ons werk te borgen. Ook is er een klachtenregeling waar cliënten terecht kunnen als zij een klacht hebben over onze dienstverlening.

Stichting Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik hanteert onderstaande gedragscode om ons handelen aan te toetsen en de kwaliteit van ons werk te borgen. Ook onze partners in het Regionale Samenwerkingsverband, Steunpunt Vluchtelingen De Bilt, Vluchtelingen Werkgroep Utrechtse Heuvelrug en Vluchtelingen Werkgroep Wijk bij Duurstede werken met deze gedragscode. Dit is een aangepaste versie van de gedragscode die is ontwikkeld door Vluchtelingenwerk Nederland.

De gedragscode geldt, met inachtneming van ieders specifieke verantwoordelijkheid, voor alle medewerkers (maatschappelijk begeleiders, taalbegeleiders, teamleden etc.), coördinator en bestuursleden die rechtstreeks of indirect contact hebben met (ex-)cliënten en/of toegang hebben tot hun gegevens.

Open de gedragscode door op deze link te klikken:

Gedragscode

Deze klachtenregeling is opgesteld door het Regionale Samenwerkingsverband van Steunpunt Vluchtelingen de Bilt, Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug, Vluchtelingen Werkgroep Wijk bij Duurstede en Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik.

De Klachtenregeling is bestemd voor cliënten (en hun vertegenwoordigers) van de organisaties van het Samenwerkingsverband, en ook voor instanties die daarmee te maken hebben. Het is de bedoeling om hiermee een duidelijk kader te scheppen, waar de genoemde cliënten en instanties terecht kunnen als zij een klacht hebben over de dienstverlening van het betreffende Steunpunt of Vluchtelingenwerkgroep, en hoe er met deze klacht zal worden omgegaan.

Bekijk via onderstaande link de klachtenregeling:

Klachtenregeling

Het Regionaal Samenwerkingsverband van Steunpunt Vluchtelingen de Bilt, Vluchtelingenwerkgroep Utrechtse Heuvelrug, Vluchtelingen Werkgroep Wijk bij Duurstede en Vluchtelingenwerk-Samenspraak Bunnik hebben in oktober 2015 een gezamenlijke gedragscode en een klachtenregeling voor cliënten vastgesteld. Onderstaand wordt aangegeven welke voorzieningen er voor medewerkers/vrijwilligers zijn bij ongewenst gedrag of een ongewenste situatie. Hierbij kan gedacht worden aan een onprettige werksfeer, onheuse bejegening of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.

Bekijk via onderstaande link de voorzieningen:

Voorzieningen