girls-462072_1920Als de vluchteling of ‘anderstalige’ behoefte heeft aan extra ondersteuning bij het leren van het Nederlands komt Samenspraak in beeld. Via de taalcoördinator wordt een ‘anderstalige’ aan een taalcoach gekoppeld. Wekelijks vinden gesprekken plaats waarbij vooral de spreekvaardigheid geoefend wordt.

Bij Samenspraak worden een Nederlandstalige vrijwilliger en een anderstalige gekoppeld. Wekelijks komen zij samen om op persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken. Gewoon thuis, in de huiskamer, of tijdens een wandeling of bezoekje aan de bibliotheek. Daarbij gaat het om de communicatie: de vrijwilligers geven géén les. De anderstalige spreekt al wel een beetje Nederlands.

De taalcoördinator van Samenspraak koppelt vrijwillige taalcoaches aan anderstaligen (mensen die het Nederlands als tweede taal leren), zoals vluchtelingen, arbeidsmigranten en andere inburgeraars.

Uit onderzoek blijkt dat taalcoaching het taalniveau, zelfvertrouwen en de participatie en integratie van anderstaligen verbetert. Anderstaligen vinden sneller (vrijwilligers)werk, een inburgeringscursus of opleiding. Taalcoaching vergroot het netwerk van de anderstalige én de vrijwillige taalcoach en leidt tot kennis over elkaars cultuur en wederzijds begrip.

Heeft u belangstelling om taalcoach te worden? Neem dan contact op met Annie Solf, taalcoachcoördinator Bunnik, e-mail annie.solf@ziggo.nl of Dicky den Ouden, taalcoachcoördinator Odijk, e-mail dicky@dickydenouden.nl