Als de vluchteling of ‘anderstalige’ behoefte heeft aan extra ondersteuning bij het leren van het Nederlands krijgt hij/zij een taalcoach toegewezen.
Een taalcoach is een vrijwilliger uit de gemeente Bunnik die het leuk vindt om iemand uit een andere cultuur te helpen met de taalontwikkeling.

Wekelijks komen zij gedurende gemiddeld twee jaar samen om op persoonlijke en informele wijze Nederlands te spreken en in de praktijk te oefenen. Gewoon thuis, in de huiskamer, of tijdens een wandeling of bezoekje aan de bibliotheek. Daarbij gaat het om de mondelinge communicatie: het oefenen van alledaagse gesprekken, maar ook om het ‘ontmoeten’. De anderstalige spreekt al wel een beetje Nederlands.

Uit onderzoek blijkt dat taalcoaching het taalniveau, het zelfvertrouwen, de participatie en de integratie van anderstaligen verbetert. Anderstaligen vinden sneller (vrijwilligers)werk en halen betere resultaten tijdens hun inburgeringscursus. Taalcoaching vergroot het netwerk van de anderstalige én de vrijwillige taalcoach en leidt tot kennis over elkaars cultuur en tot wederzijds begrip.

Voor de taalcoaches organiseert VWSB een interne training luisteren, spreken en gespreksvaardigheid, waar onder andere het beschikbare lesmateriaal wordt toegelicht. Ook kunnen zij deelnemen aan een uitgebreidere training die door de Taalhuizen in Zeist en de Bilt wordt gegeven.

Heeft u belangstelling om taalcoach te worden? Neem dan contact op met Annie Solf, taalcoachcoördinator.
E-mail: annie.solf@ziggo.nl
Telefoon: 030 6567930